• BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

  BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

  BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

  BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

Wat is HACCP?

HACCP is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.   

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen.

Veilig voedsel

Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Vervolgens moeten ze aangeven hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst.

De Hazard van HACCP

Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen zoals microbiologische gevaren, chemische gevaren of fysische gevaren.

De Analysis van HACCP

‘Analysis’ staat voor het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. 

De Critical Control Points van HACCP

‘Critical Control Points’ zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau.

De 7 principes van HACCP

HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

 • Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. 
 • Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen. 
 • Stel per CCP een norm vast. 
 • Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden. 
 • Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet. 
 • Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt. 
 • Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.   

Bron: voedingscentrum.nl