• BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

    BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

    BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

    BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

De richtlijnen van hygiëne in de voedingsindustrie

De juiste faciliteiten en protocollen voor handhygiëne zijn zeer belangrijk in de voedingsindustrie waar hygiëne aan zeer strikte eisen gebonden is. De belangrijkste aandachtspunten op een rij.

HACCP voedselveiligheidsplan

Slechte hygiëne in de voedingsindustrie kan al snel leiden tot kruisbesmetting, voedselvergiftiging of zelfs erger. De Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is een methode om systematisch de voedselveiligheidsgevaren binnen bedrijfsactiviteiten te controleren en beheersen.

Belangrijke onderdelen in dit systeem zijn:

  • Product- en procesbeschrijvingen
  • Stroomschema’s
  • Gevarenanalyses met risicobepaling voor grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

HACCP is verplicht voor alle bedrijven die met levensmiddelen werken, deze bewerken, bereiden, verwerken, verpakken en/ of transporteren.

Factoren voor een goede hygiëne op de werkplaats

Protocollen en communicatie

Alles begint met de bewustwording en duidelijkheid over de na te leven voorschriften in een duidelijk omschreven hygiëneprotocol met de gestelde eisen. Bijkomend is ook de communicatie met voorschriften of posters bij wasbakken belangrijk.

Voldoende faciliteiten

In een hygiënische omgeving moeten er voldoende faciliteiten zijn om bijvoorbeeld handen te wassen of te ontsmetten. Zeepdispensers, papieren handdoekjes en handdoekdispensers zijn hier onontbeerlijk.

De keuze van de zeep 

Is antibacteriële handgel voldoende of moet de zeep echt ontsmetten? Of gaat het om zwaardere vervuiling waarbij industriële zeep met microkorrels nodig is? Het zijn allemaal zaken om van tevoren te bekijken.

Aangepaste kleding

Welke kleding nodig is komt vaak naar voren in de HACCP. Denk hierbij aan haarnetjes, overtrekken of disposable gezichtsbescherming.

Bron: manutan.nl